Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Jeżeli zadajesz sobie pytanie jak uzyskać pozwolenie na budowę domu, to poniższy tekst prezentuje cały proces krok po kroku. Standardowy tryb wymaga złożenia wniosku o zgodę na budowę. Dokument ten wystawia wydział architektury w odpowiednim starostwie powiatowym. Co należy zrobić po kolei?

1. Udać się do Urzędu Gminy po wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nasza działka nie jest nim objęta, wówczas trzeba wystąpić o decyzję o Warunkach Zabudowy.

2. Zatrudnić geodetę, który wykona aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500. Jest ona potrzebna do celów projektowych. To na nią architekt naniesie obrys naszego domu.

3. Zakupić gotowy projekt architektoniczno-budowlany. Jest to kluczowy załącznik do wniosku. Musi on pasować do wymiarów działki, być zgodny z wytycznymi, określonymi przez Urząd Gminy i przede wszystkim, spełniać nasze wymagania. Prawidłowo wykonany powinien zawierać takie części:

 •  opisową
 •  architektoniczną
 •  konstrukcyjną
 •  instalacyjną
 •  charakterystykę energetyczną
 •  zgody na zmiany

4. Zaadaptować projekt do działki. Jest to główny etap, prowadzący do budowy wymarzonego domu. Zadaniem architekta jest stworzenie projektu zagospodarowania terenu. Obejmuje on: granice działki, usytuowanie, obrys i układy projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia, sposób odprowadzania ścieków, układy: komunikacyjny i zieleni. Architekt również powinien wprowadzić zmiany na projekt gotowy.

5. Uzyskać warunki techniczne dostawy mediów. Mowa tutaj o wodzie, gazie, prądzie i zapewnieniu odprowadzenia ścieków i odpadów stałych. Architekt adaptujący powinien przygotować dokumentację do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Zakład ten na jej podstawie wystawia opinię, która ustala: odległość między projektowanymi obiektami oraz ich stosunek do granic działek i innych obiektów.

Pozwolenie na budowę domu jest wydawane przez starostę. Musi on być złożony na specjalnym formularzu. Dołączyć do niego należy:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 •  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 •  wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich,
 •  warunki techniczne dostawy mediów.

Budowę należy rozpocząć w przeciągu trzech lat od kiedy decyzja stała się ostateczna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *